ഒാ.വി.ബി.എസ് ഗാനങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്നു (യശയ്യ. 64:8 ) എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പതമാക്കിയും വേദപുസ്തകം, വിശ്വാസം, ആരാധന എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഗാനങ്ങള്‍ ട്യൂണ്‍ ചെയ്ത് സിഡി യിലാക്കി 2017 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മുമ്പായി  ഒ.വി.ബി.എസ് ഡയറക്ടര്‍, ഒ.എസ്.എ.സ്.എ.ഇ, ദേവലോകം-4  എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയച്ചു തരിക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9446448215