തോമസ് കൈതവന റമ്പാച്ചൻ കൽക്കട്ട ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കൽക്കട്ട ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയായി ബഹു.തോമസ് കൈതവന റമ്പാച്ചൻ നിയമിതനായി