ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോൿസ് കത്തീഡ്രലിൽ ഡയസ്പോറ കോൺഫ്രൻസ്

ദുബായ്: ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോൿസ് കത്തീഡ്രൽ ഓർത്തഡോൿസ് ഡയസ്പോറയുടെ ത്രിദിന കോൺഫെറൻസ് ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഓർത്തഡോൿസ് സഭാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടയ്മയാണ് ‘ഓർത്തഡോൿസ് ഡയസ്പോറ’. ‘തലമുറ തലമുറയോട് നിന്റെ ക്രിയകളെ പുകഴ്ത്തി നിന്റെ വീര്യ പ്രവർത്തികളെ പ്രസ്താവിക്കും’ : സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145:4 എന്നതാണ് ചിന്താ വിഷയം. മലേഷ്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് മലേഷ്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച വെരി.റവ. ഫിലിപ്പ് തോമസ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പയാണ് മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ. കോൺഫെറൻസ് ഇന്ന് സമാപിക്കും.