ഫാ.മത്തായി ജോൺ കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു

ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ വൈദീകൻ റവ.ഫാ.മത്തായി ജോൺ (മാരാമൺ സെന്റ് മേരീന്ന് ഇടവകാംഗം) അല്പം മുൻപ് കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.