വിജയികള്‍ ഇവര്‍

March 1, 2017 mocadmin 0

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുതിയ വൈദീക ടസ്റ്റിയായി റവ.ഫാ.എം.ഒ.ജോണിനും അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായി ശ്രീ.ജോർജ് പോളിനും MOC TV യുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വ്വമായ ആശംസകള്‍.

റവ.ഫാ.എം.ഒ.ജോണ്‍ വൈദീക ടസ്റ്റി

March 1, 2017 mocadmin 0

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുതിയ വൈദീക ടസ്റ്റിയായി റവ.ഫാ.എം.ഒ.ജോണിനും അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായി ശ്രീ.ജോർജ് പോളിനും MOC TV യുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വ്വമായ ആശംസകള്‍.